Cirkevný zbor ECAV v Žiline vydal zborník – knihu Fedor Ruppeldt Život a dielo, ktorá spolu s rozsiahlou textovou a obrazovou prílohou na 344 stranách sprístupňuje takmer tridsať príspevkov z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. októbra 2008 v Žiline a predstavila celý rad oblastí, v ktorých pôsobil žilinský (predtým sučiansky) evanjelický a. v. farár a vážený biskup Západného dištriktu ECAV v rokoch 1947 – 1952, Fedor Ruppeldt, „minister zahraničia“ Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a jej zástupca na medzinárodných ekumenických zhromaždeniach, kongresoch a stretnutiach, zakladateľ Svetovej rady cirkví, muzikológ, hymnológ a prekladateľ kresťanských piesní, uznávaný organizátor žilinského evanjelického a. v. zboru a budovateľ moderného evanjelického kostola v Žiline, významný slovenský kultúrny dejateľ a bádateľ, básnik a historik, neobyčajne plodný publicista a dokumentarista, poslanec Národného zhromaždenia medzivojnovej Československej republiky, milovník Martina a Turca, autor koncepcie koncentrácie – metropolitného sústreďovania verejného a kultúrneho slovenského života v Turci na strednom Slovensku, člen Výboru Matice slovenskej, milovník Slovenskej národnej knižnice, agilný podporovateľ Československého červeného kríža, propagátor sociálnej starostlivosti a abstinentského hnutia, obranca politiky demokracie, humanizmu, občianskych a ľudských práv, niekoľkonásobný väzeň totalitných režimov Slovenského štátu a Československej socialistickej republiky.

Prezentácia knihy Fedor Ruppeldt Život a dielo sa uskutočnila 15. apríla 2012 popoludní o 14. 00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Žiline.

Pozvánka na prezentáciu

Ukážka obalu knihy

Slávnosť uvedenia zborníka Fedor Ruppeldt Život a dielo

Tu si môžete stiahnuť nahrávky zo slávnostného uvedenia zborníka Fedor Ruppeldt Život a dielo, ktorá sa konala v ev. kostole v Žiline dňa 15. 4. 2012.

Privítanie, M. Kaňuch

Báseň Matka, J. Beňuch

Krátka história vzniku publikácie o F. Ruppeldtovi, M. Kovačka

Duchovné zamyslenie a modlitba, M. Kaňuch, O. Kaňuchová

Príhovor pána E. Weidlera

Poďakovanie pána M. Kovačku

Príhovor pána M. Blaha

Príhovor pani S. Ruppeldtovej