V druhú októbrovú sobotu, 11.10.2014 sa v Žilinskom chráme Božom uskutočnil prvý ročník seniorátneho stretnutia mužov Turčianskeho seniorátu.
Témou stretnutia bola otázka: Kde si Adam?. Spoločne sme hľadali odpoveď pri prednáškach brata farára Mariána Kaňucha, brata farára Michala Klusa zo SCEAV Třinec a o mužoch, ich úlohe a službe v jednotlivých zboroch sme sa “rozhovorili” v panelovej diskusii. Vypočuli sme si taktiež aj svedectvo brata Dušana Valka.

Kde si Adam?, Marián Kaňuch
Svedectvo, Dušan Valko
Kde sme Adamovia?, Michal Klus