V 3. upršanú októbrovú sobotu sa zišlo takmer 70 mužov v žilinskom kostole na 2. Seniorátnom stretnutí mužov Turčianskeho seniorátu.
Témou stretnutia bolo známe slovenské porekadlo: „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko“, v prenesom význame však išlo o text z Prísloví 22,6: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“
Na úvod stretnutia zaznelo svedectvo bratov zo Zemianskych Kostolian, ktorí po minuloročnom povzbudení na stretnutí začali stretávania mužov v tamojšom zbore.
Potom už nasledovala prvá prednáška brata emeritného biskupa Igora Mišinu na tému „Základné princípy výchovy detí podľa Biblie“. Prvú časť stretnutia ukončil svedectvom Bevan Stein, americký misionár, ktorý na Slovensku pôsobí od roku 1996. Založil občianske združenie Otcovo srdce a spolu s tímom zvestujú Slovo Božie v detských domovoch.
Pred druhou časťou stretnutia boli pripravené krátke súťažné aktivity, v ktorých si dobrovoľníci zmerali najmä svoje taktické schopnosti. Druhou prednáškou na tému Výchova detí v dnešnej spoločnosti, poslúžil brat Michal Fraňo, riaditeľ Detskej misie na Slovensku.
Program bol ukončený panelovou diskusiou, v ktorej diskutujúci zdieľali svoje praktické skúsenosti s výchovou detí.
Na záver stretnutia bol pre všetkých pripravený guláš, pri konzumovaní ktorého sa vytvoril priestor na nadviazanie nových priateľstiev, zdieľanie počutých skúseností i rozhovorov po niekoľkých rokoch.

Kúsok z atmosféry môžete vidieť vo fotogalérii.

Audio nahrávky:
Základné princípy výchovy detí podľa Biblie, Igor Mišina
Výchova detí v dnešnej spoločnosti, Michal Fraňo
Panelová diskusia – Milan Bruncko, Bevan Stein, Miroslav Eštok, Jany Šimočko