Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

1. Mojžišova – Genesis

1. Mojžišova 1, 1-2 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 1, 3-19 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 1, 20-31 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 2, 1-4a (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 2, 4b-17 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 2, 18-25 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 3, 1-13 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 3, 14-24 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 4, 1-16 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 4, 17-26 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 5, 1-32 (M. Kaňuch

1. Mojžišova 6, 1-8 (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 6, 9-22 Stavba korábu (M.Kaňuch)

1. Mojžišova 7, 1-24 Potopa (M.Kaňuch)

1. Mojžišova 8, 1-22 Koniec potopy (M.Kaňuch)

1. Mojžišova 9, 1-17 Obnova života (M. Kaňuch)

1. Mojžišova 9, 18-26 Noachova kliatba a požehnania (M.Kaňuch)

1. Mojžišova 10, Noáchovo potomstvo – rodokmeň národov (M.Kaňuch)