Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Nedeľa misie 2018

Autor Peter Tvarozek, Zverejnene jan 7, 2018