Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

NTM – chlapci a dievčatá

Autor Peter Tvarozek, Zverejnene feb 24, 2018