Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Zborový silvester 2017

Autor Peter Tvarozek, Zverejnene jan 5, 2018