Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Smrtná nedeľa 2018

Autor Peter Tvarozek, Zverejnene mar 30, 2018