Čadca

Služby Božie v Čadci sa konajú v 1. a 3. nedeľu v mesiaci od 11:30 hod.

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Svrčková - presbyter za diaspóru Čadca
Telefón: 0910 957 508

Miesto konania služieb Božích:

zasadačka Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci - Palárikova 2311, 022 16 Čadca

GPS: 49.439205, 18.771644