Moja milosť stačí

Prinášame Vám sériu prednášok na tému Milosť, ktoré odzneli na Krátkom Rodinnom Tábore 2016 v Čičmanoch. Prednášky si pripravil a viedol zborový farár Marián Kaňuch.

Milosť 1

Milosť 2

Milosť 3

Milosť 4