2. ročník seniorátneho stretnutia mužov TUS, 17.10.2015

V 3. upršanú októbrovú sobotu sa zišlo takmer 70 mužov v žilinskom kostole na 2. Seniorátnom stretnutí mužov Turčianskeho seniorátu.
Témou stretnutia bolo známe slovenské porekadlo: „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko“, v prenesom význame však išlo o text z Prísloví 22,6: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“
Na úvod stretnutia zaznelo svedectvo bratov zo Zemianskych Kostolian, ktorí po minuloročnom povzbudení na stretnutí začali stretávania mužov v tamojšom zbore.
Potom už nasledovala prvá prednáška brata emeritného biskupa Igora Mišinu na tému „Základné princípy výchovy detí podľa Biblie“. Prvú časť stretnutia ukončil svedectvom Bevan Stein, americký misionár, ktorý na Slovensku pôsobí od roku 1996. Založil občianske združenie Otcovo srdce a spolu s tímom zvestujú Slovo Božie v detských domovoch.
Pred druhou časťou stretnutia boli pripravené krátke súťažné aktivity, v ktorých si dobrovoľníci zmerali najmä svoje taktické schopnosti. Druhou prednáškou na tému Výchova detí v dnešnej spoločnosti, poslúžil brat Michal Fraňo, riaditeľ Detskej misie na Slovensku.
Program bol ukončený panelovou diskusiou, v ktorej diskutujúci zdieľali svoje praktické skúsenosti s výchovou detí.
Na záver stretnutia bol pre všetkých pripravený guláš, pri konzumovaní ktorého sa vytvoril priestor na nadviazanie nových priateľstiev, zdieľanie počutých skúseností i rozhovorov po niekoľkých rokoch.

Kúsok z atmosféry môžete vidieť vo fotogalérii.

Audio nahrávky:
Základné princípy výchovy detí podľa Biblie, Igor Mišina
Výchova detí v dnešnej spoločnosti, Michal Fraňo
Panelová diskusia – Milan Bruncko, Bevan Stein, Miroslav Eštok, Jany Šimočko

Seniorátne stretnutie mužov TUS, 11.10.2014

V druhú októbrovú sobotu, 11.10.2014 sa v Žilinskom chráme Božom uskutočnil prvý ročník seniorátneho stretnutia mužov Turčianskeho seniorátu.
Témou stretnutia bola otázka: Kde si Adam?. Spoločne sme hľadali odpoveď pri prednáškach brata farára Mariána Kaňucha, brata farára Michala Klusa zo SCEAV Třinec a o mužoch, ich úlohe a službe v jednotlivých zboroch sme sa “rozhovorili” v panelovej diskusii. Vypočuli sme si taktiež aj svedectvo brata Dušana Valka.

Kde si Adam?, Marián Kaňuch
Svedectvo, Dušan Valko
Kde sme Adamovia?, Michal Klus

Fedor Ruppeldt Život a dielo

Cirkevný zbor ECAV v Žiline vydal zborník – knihu Fedor Ruppeldt Život a dielo, ktorá spolu s rozsiahlou textovou a obrazovou prílohou na 344 stranách sprístupňuje takmer tridsať príspevkov z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. októbra 2008 v Žiline a predstavila celý rad oblastí, v ktorých pôsobil žilinský (predtým sučiansky) evanjelický a. v. farár a vážený biskup Západného dištriktu ECAV v rokoch 1947 – 1952, Fedor Ruppeldt, „minister zahraničia“ Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi a jej zástupca na medzinárodných ekumenických zhromaždeniach, kongresoch a stretnutiach, zakladateľ Svetovej rady cirkví, muzikológ, hymnológ a prekladateľ kresťanských piesní, uznávaný organizátor žilinského evanjelického a. v. zboru a budovateľ moderného evanjelického kostola v Žiline, významný slovenský kultúrny dejateľ a bádateľ, básnik a historik, neobyčajne plodný publicista a dokumentarista, poslanec Národného zhromaždenia medzivojnovej Československej republiky, milovník Martina a Turca, autor koncepcie koncentrácie – metropolitného sústreďovania verejného a kultúrneho slovenského života v Turci na strednom Slovensku, člen Výboru Matice slovenskej, milovník Slovenskej národnej knižnice, agilný podporovateľ Československého červeného kríža, propagátor sociálnej starostlivosti a abstinentského hnutia, obranca politiky demokracie, humanizmu, občianskych a ľudských práv, niekoľkonásobný väzeň totalitných režimov Slovenského štátu a Československej socialistickej republiky.

Prezentácia knihy Fedor Ruppeldt Život a dielo sa uskutočnila 15. apríla 2012 popoludní o 14. 00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Žiline.

Pozvánka na prezentáciu

Ukážka obalu knihy

Slávnosť uvedenia zborníka Fedor Ruppeldt Život a dielo

Tu si môžete stiahnuť nahrávky zo slávnostného uvedenia zborníka Fedor Ruppeldt Život a dielo, ktorá sa konala v ev. kostole v Žiline dňa 15. 4. 2012.

Privítanie, M. Kaňuch

Báseň Matka, J. Beňuch

Krátka história vzniku publikácie o F. Ruppeldtovi, M. Kovačka

Duchovné zamyslenie a modlitba, M. Kaňuch, O. Kaňuchová

Príhovor pána E. Weidlera

Poďakovanie pána M. Kovačku

Príhovor pána M. Blaha

Príhovor pani S. Ruppeldtovej