Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

10.6.2018, Zborový deň

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 30, 2018

Zborový deň 2018 sa uskutoční v nedeľu 10.6.2018 na klasickom
mieste – Autocamping Slnečné skaly so začiatkom o 9:00 hod.
Dopoludňajšie služby Božie v Žiline a Rajci sa presúvajú na Slnečné
Skaly. Prosíme vás o praktickú pomoc pri občerstvení, stavaní
a rozoberaní stanu, … Aby sme sa postarali aj o telo, prosíme, prineste
so sebou koláče, sladké, slané, šaláty, ….
Odchod autobusu na Slnečné skaly je o 8:00 hod. spred kostola. Odchod autobusu zo Slnečných skál naspäť do Žiliny o 17:30 hod.

Program zborového dňa:

 • 08:30 – 09:00 – Príchod účastníkov
 • 09:00 – 09:10 – Privítanie a úvodné pokyny
 • 09:10 – 10:30 – SLUŽBY BOŽIE
 • 10:30 – 10:45 – Prestávka
 • 10:45 – 12:00 – Rodinná hra
 • 11:00 – 12:00 – Predaj kníh
 • 12:00 – 14:00 – OBED + voľno
 • 14:00 – 15:00 – Seminár „Viera a povery. (Ľubomír Ďuračka)“
 • 14:00 – 15:00 – Tvorivé dielne pre deti
 • 14:00 – 16:00 – Vodný futbal, hry, voľno
 • 16:30 – 17:00 – Záverečné zdieľanie
 • 17:30 – Odchod autobusu