Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

13.6.2018, Biblická hodina

Autor Jan Hlas, Zverejnene máj 8, 2018

Biblická hodina – streda 13.6.2018 o 17:00 hod. v zborovej sieni.
Biblický text: 1M 19, 1-29.