Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

15.6.2018, Spoločná diskusia kandidátov na generálneho biskupa

Autor Jan Hlas, Zverejnene máj 4, 2018

Spoločná diskusia kandidátov
a kandidátiek na generálneho biskupa, ktorú bude moderovať Dagmar
Mozolová sa uskutoční v piatok 15.6.2018 o 18:00 v Novom kostole na
Legionárskej v Bratislave. V prípade, že sa túžite diskusie zúčastniť ale
nemôžete osobne prísť, celá diskusia sa bude vysielať v rámci
technických možností aj naživo cez internet. Bližšie informácie budú
zverejnené na webovej stránke nášho cirkevného zboru. Z diskusie
bude vyhotovený aj záznam. Srdečne pozývame všetkých členov
cirkevného zboru.