Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

17.5.2018, Stretnutie 25+

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 3, 2018

Stretnutie 25+ – štvrtok 17.5.2018 o 17:00 hod. v zborovej sieni.