Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

17.6.2018, Voľby predsedníctva ECAV a Dozorcu VD ECAV

Autor Jan Hlas, Zverejnene máj 15, 2018

Voľby predsedníctva ECAV a dozorcu VD ECAV sa v našom
cirkevnom zbore uskutočnia v nedeľu 17.6.2018 na ranných službách Božích.

Životopisy a osobné stanoviská

Kandidáti na generálneho biskupa:

Kandidát na generálneho dozorcu:

Kandidát na dozorcu VD: