Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

18.-19.5.2018, Noc modlitieb

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 9, 2018

Noc modlitieb – 18.–19.5.2018 od 20:00 do 08:00 hod. v zbor. sieni.
Téma: VIAC – MAGIS – MORE

 • 20:00 – 21:00 Úvodná hodina
 • 21:00 – 22:00 Boh má viac pre cirkevný zbor
 • 22:00 – 23:00 Boh má viac pre rodiny, manželstvá, vzťahy
 • 23:00 – 24:00 Boh má viac pre vdovy, osamelých, starších
 • 24:00 – 01:00 Chválospevy I.
 • 01:00 – 02:00 Tiché modlitby
 • 02:00 – 03:00 Boh má viac pre národ, krajinu a svet
 • 03:00 – 04:00 Boh má viac pre deti a mládež
 • 04:00 – 05:00 Chválospevy II.
 • 05:00 – 06:00 Boh má pre mňa viac, než dúfam
 • 06:00 – 07:00 Boh má viac pre chorých – modlitby a prosby za
  uzdravenie chorých
 • 07:00 – 08:00 Večera Pánova