Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

22.4.2018, Benefičný koncert

Autor Jan Hlas, Zverejnene mar 16, 2018

Srdečne vás pozývame na benefičný koncert poriadaný pre
pacientov s myleómovým ochorením. Uskutoční sa v nedeľu 22. 4.
2018 o 14:30 hod. v našom kostole. Účinkovať budú renomovaní
umelci v svojom odbore – spev, harfa, hoboj, klavír, recitácia.