Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

25.-27.5.2018 – Návšteva spevokolu z USA

Autor Jan Hlas, Zverejnene apr 26, 2018

V sobotu 26.5.2018 o 19:00 hod. sa uskutoční koncert študentského
spevokolu Singing Saints z evanjelickej strednej školy v USA (Saint
Paul Lutheran High School). Študentský spevokol vystúpi aj na
nedeľných dopoludňajších službách Božích v Žiline.