Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Pôstna modlitebná reťaz

Autor Jan Hlas, Zverejnene feb 19, 2018

V dňoch 19.-31.marca 2018 Vás pozývame pripojiť sa k Pôstnej reťazi spojenej s modlitbami a pôstom. Pôstna modlitebná reťaz vyvrcholí nepretržitou 48 hod. modlitebnou strážou v pripravenej miestnosti na fare od štvrtku 29.3.od 18.00 hod. až do soboty 31.3. do 18.00 hod. Na jednotlivé hodiny sa môžete zapisovať vo vestibule. Povzbudzujeme Vás pripojiť sa! Zároveň všetkých pozývame pripojiť sa k týmto modlitbám každý večer od 21:00 hod na 9 minút.

 

Toto sú jednotlivé námety na modlitby:

 1. Osobný vzťah s Bohom
  – túžbu po hlbšom poznaní Božieho slova
  – pravidelný čas s Bohom, modlitebnú vytrvalosť
  – duchovný rast
  – silu obstáť v skúškach viery
  – prijatie a správne použitie darov Ducha Svätého
 2. Rodina a osobné vzťahy
  – stabilitu rodín; vzájomnú lásku; vernosť
  – pochopenie a toleranciu; ochranu detí
  – požehnanie a ochranu manželstiev
  – pokoj, poslušnosť, čistotu a vytrvalosť pre slobodných, vdovcov a rozvedených
 3. Jednotlivé generácie
  – pochopenie a prijatie evanjelia Ježiša Krista
  – Božiu ochranu pred rôznymi lákadlami sveta
  – byť dobrým príkladom pre mladších
  – otvorenosť prijať nových ľudí
  – detské , mládežnícke a rodinné tábory
  – požehnanie jednotlivých služieb a stretnutí
 4. Spoločnosť a politickí predstavitelia
  – upokojenie situácie v krajine
  – dar múdrosti, bázne, čestnosti a pokánia
  – pravdivosť, toleranciu a vzájomnú úctu
  – prevzatie zodpovednosti za svoje skutky
  – pravdivosť správ v médiách
  – spravodlivosť v štáte
 5. Cirkev a náš zbor
  – poslušnosť Božiemu Slovu
  – pokánie a uzdravenie vzťahov
  – zodpovednosť predstaviteľov a funkcionárov
  – Božie vedenie a múdrosť pri voľbe biskupov
  – lásku a porozumenie v komunikácii
 6. Misia
  – múdrosť a vedenie Duchom Svätým
  – pripravenosť prijať povolanie a začať konať
  – misijný projekt na Kysuciach/ Bielorusko
  – pôsobenie a službu Jennifer Edwards
  – ochranu prenasledovaných kresťanov vo svete

Prezentáciu k modlitebnej reťazi si môžete stiahnuť tu: Modlitebná reťaz.
Pridajte sa k modlitbám od 19.-31.marca každý večer o 9-tej hodine aspoň na 9 minút.

Zapisovanie na modlitebnú stráž