Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

VKS 2017

Autor Jan Hlas, Zverejnene feb 23, 2018

VKS 2017 – materiál pre konventuálov.