Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Ako nájdem pokoj s Bohom?

mar 12, 2017, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Ako nájdem pokoj s Bohom? (Rím. 5, 1)

A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.