Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Až do konca

nov 12, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Až do konca (Mt 24,14)

“Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec.”