Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Boh – Dobrý pastier

apr 30, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Boh – Dobrý pastier (Ezechiel 34, 15)

Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať – znie výrok Hospodina, Pána.