Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Boh, ktorý obnovuje!

feb 12, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Boh, ktorý obnovuje! (Žalospevy 3, 22-23)

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.