Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Boží dotyk

jún 18, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Boží dotyk (Daniel 10, 18-19)

Vtedy sa ma znova dotkol ten, kto vyzeral ako človek, a posilňoval ma. Potom povedal: Neboj sa, milovaný muž! Pokoj s tebou! Buď pevný, buď pevný! Keď takto so mnou hovoril, cítil som sa posilnený a povedal som: Hovor, Pane môj, lebo si ma posilnil.