Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Božia cesta k odpusteniu a uzdraveniu

aug 20, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Božia cesta k odpusteniu a uzdraveniu (2. Kron. 7, 14)

… ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.