Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Božie povolanie dáva silu dôjsť do cieľa

nov 26, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Božie povolanie dáva silu dôjsť do cieľa (1M 11, 31-32)

Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. Terach žil celkom dvestopäť rokov; potom Terach zomrel v Cháráne.