Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Budúca sláva

apr 2, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Budúca sláva (Aggeus 2, 9)

Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako minulá – hovorí Hospodin mocností – a na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností.