Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Byť sám je niekedy nástrojom, kedy sa vzdávame dobrej spoločnosti, aby sme boli v ešte lepšej

júl 30, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Byť sám je niekedy nástrojom, kedy sa vzdávame dobrej spoločnosti, aby sme boli v ešte lepšej (Ján 6:15)

Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa Ho, aby Ho urobili kráľom, utiahol sa zase na vrch do samoty.