Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Cesta

máj 28, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Cesta (Príslovia 22, 19)

Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes Jeho cestu.