Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Hľadanie

jan 6, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Kázeň: Hľadanie (Jer. 29, 13-14a)

Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť – znie výrok Hospodinov.