Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Hosana!?

apr 9, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Hosana!? (Mt. 21,9)

No zástupy, ktoré šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosana na výsostiach!