Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Hospodin premieňa srdce

apr 30, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Hospodin premieňa srdce (1. Sam. 10, 9)

Keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné, a toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia.