Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Keď sa autority prihovárajú!

máj 14, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Keď sa autority prihovárajú! (2. Kron. 30, 20)

Hospodin vyslyšal Chizkiju a uzdravil ľud.