Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Kreatívny Boh

jún 25, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Kreatívny Boh (1. Mojžišova 1, 1)

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.