Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Misia: činenie učeníkov!

jan 8, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Misia: činenie učeníkov! (Mt. 28, 19a)

Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy …