Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Môj vykupiteľ žije?

apr 17, 2017, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Môj vykupiteľ žije? (Jób 19, 25)

Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom.