Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Nasledovanie & učeníctvo

júl 16, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Nasledovanie & učeníctvo (Lk. 18, 29-30)

On im povedal: Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom alebo ženu alebo bratov alebo rodičov alebo deti pre kráľovstvo Božie, žeby nezískal omnoho viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.