Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Nebeský Otec dáva dobré dary!

aug 6, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Nebeský Otec dáva dobré dary! (Jk 1, 17)

Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto premeny ani zatienenia (pre) odvrátenie sa.