Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Nehanbím sa!

júl 2, 2017, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Nehanbím sa! (Rím. 1, 16)

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.