Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Neminuteľný súd

nov 19, 2017, Autor: Jozef Havrila

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Neminuteľný súd  (Zj 20,12)

‘Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.’ Zjavenie Jána 20:12