Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Nezaslúžená milosť

feb 12, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Večerná kázeň: Nezaslúžená milosť (Žalm 25, 10)

Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá.