Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Obeť

apr 14, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Veľký piatok: Obeť (1. Jánov 4, 10)

V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.