Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Oslobodení Božou milosťou!

máj 21, 2017, Autor: Daniel Ženatý

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Oslobodení Božou milosťou! (Gal. 5, 1)

Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva!