Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Oživujúci Boh!

jún 11, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Oživujúci Boh! (Ez. 37, 14)

Vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu; potom poznáte, že ja, Hospodin, som povedal i splním to – znie výrok Hospodina, Pána.