Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Pán prichádza

dec 3, 2017, Autor: Olinka Kaňuchová

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Pán prichádza (Mk 11,9-10)

‘A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosana na výsostiach!’