Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Poďakovanie za úrodu

okt 1, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Poďakovanie za úrodu (Marek 6, 30-43)

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte! Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť.  Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Mnohí videli, že odchádzajú, a zbehli sa ta pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Začal ich učiť mnohým veciam.  Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: Toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo. Ale on im povedal: Vy im dajte jesť! Opýtali sa ho: Máme ísť nakúpiť chlieb za dvesto denárov a dať ľuďom jesť? On sa ich však opýtal: Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť! Keď to zistili, povedali: Päť chlebov a dve ryby. Ježiš všetkých vyzval, aby si v skupinách posadali na zelený trávnik. Posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. Potom vzal tých päť chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. Aj dve ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyškov z chlebov a rýb.