Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Pomáhajúci

nov 5, 2017, Autor: Marián Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Pomáhajúci (Ezechiel 39, 29)

Ani svoju tvár pred nimi nikdy neskryjem, lebo som svojho Ducha vylial na dom Izraela – znie výrok Hospodina, Pána.