Nedeľa 9:00 Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina

City Church

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Žiline

Poslušnosť prinášajúca záchranu

sep 6, 2015, Autor: M. Kaňuch

Vypočuť | Stiahnuť

Ranná kázeň: Poslušnosť prinášajúca záchranu (1M 6,22)